Firma
Produkty
  • Poslední zobrazené
  • Oblíbené produkty
Podpora
Tisk

Servisní vyhledávač

Napiš model hledaného monitoru

hledejPoslední hledané: ProLite E2407HDSD-1

Pokud vyhledávač nevyhledal daný monitor, prosíme o kontakt z info.cz@iiyama.com

Záruka

Dříve než budete kontaktovat svého prodejce nebo volat naší informační linku, pročtěte si, prosím, příručku uživatele, abyste se seznámili s Obrazovkovou nabídkou. V ní naleznete řadu nastavení a možností úprav, které vám umožní nejlepší využití obrazovky. Jelikož může stejný monitor, v závislosti na svém umístění, ukazovat rozdílný obraz, definovali výrobci obrazovek toleranční rozmezí pro jednotlivé specifikace, přičemž hodnoty ležící v těchto rozmezích jsou považovány za normální.

Test obrazovky
Použijte prosím původní ovladače iiyama a nastavte pro grafickou kartu rozlišení doporučené pro daný monitor (viz příručka) s obnovovacím kmitočtem 85Hz. Dále bude třeba nastavit nejvyšší dostupnou hodnotu pro kvalitu barev, a to nejméně 64 000 barev. Obraz pak můžete dále optimalizovat pomocí Obrazovkové nabídky.

Obrazovky iiyama splňují následující toleranční rozmezí:
| Horizontální/vertikální poduškovité zkreslení: 2%
| Natočení: 2mm
| Lichoběžníkové zkreslení stran: 1,5%
| Rovnoběžníkové zkreslení: 2%
| Dopad paprsku: je považován za přijatelný, pokud jsou při zobrazení v doporučeném rozlišení čitelné i malé fonty (z technických
důvodů je dopad paprsků mírně lepší ve středu obrazovky než na okrajích).
| Defekty pixelů u LCD obrazovek: 5 sub-pixelů (max. 1 pixel na 1 mega-pixel rozlišení)
| Konvergence: 0,3 mm

Záruka
iiyama nabízí tříletou záruku na všechny modely. Výjimkou jsou modely s dotykovým displejem (touch) a CCTV, ke kterým je poskytována dvouletá záruka.
Monitory iiyama se shodují se standardem druhé kategorie normy ISO-9241-307:2008.

Z ní jsou vyňaty následující obecné případy:
| Poškození způsobené vyšší mocí.
| Poškození způsobené nesprávným skladováním nebo užíváním, nesprávnou instalací nebo použitím chybného software.
| Neodborné opravy, zásahy nebo modifikace zařízení.
| Špatné zacházení nebo fyzické poškození, které nevzešlo ze skryté závady během přepravy, např.: změna sytosti barev
zaviněná působením silného magnetického pole, „vypálení“ obrazu, snížení jasu/selhání LCD.
| Prosvětlení způsobené nepřetržitým užíváním (více než 10 hodin denně bez spořiče obrazovky).
| Defekty pixelů na TFT obrazovkách nepřesahující hranici 5 sub-pixelů nebo maximálně 1 pixel / 1 mega-pixel rozlišení.
| Viditelné poškození způsobené přepravou (takové poškození musí být ihned písemně oznámeno zasilateli a/nebo dodavateli).

Podrobné záruční podmínky naleznete na našich webových stránkách v sekci „Údržba“ („Service“).

Pokud jste zkontrolovali všechny výše uvedené body a přesto se Vám stále neobjevuje žádný obraz, kontaktujte operátory naší informační linky. Volejte na číslo +420 596 253 677, +420 596 253 670.

Dříve než zavoláte informační linku, připravte si prosím následující podklady:
| číslo modelu*
| kupní doklad a sériové číslo*
| jméno, adresu a vyhovující datum (datum, čas) pro vyzvednutí k opravě
| telefonní/faxové spojení, kde jste během dne k zastižení
| krátký popis závady
* viz identifikační štítek na zadní straně krytu.

Důležitá poznámka!
Pokud nebude u vyzvednutého zařízení zjištěna žádná závada, může přepravní společnost požadovat náhradu administrativních a dopravních nákladů až do výše 109,- EUR a DPH.

Tady se nacházíš: Záruka